Guidenes spørreundersøkelse 2021

Vennligst svar på spørsmålene så godt og detaljert som mulig. Mange av spørsmålene kan man gjenkjenne fra tidligere medlemsunderøkelser, mens andre spørsmål er rettet mot dagens situasjon. Svarene håndteres anonymt. Vennligst merk at ved de fleste spørsmål er det flere svar mulig!
Der det stilles spørsmål om lønn og tillegg, ber vi om at du oppgir sum. Dette vil bidra med uvurderlig oversikt over guidenes lønnssituasjon i landet.
Målet er at neste spørreundersøkelse vil kunne tilpasses mer målrettet ihht realitetene.
OBS! Denne undersøkelsen gjelder guideoppdrag, og ikke reiselederoppdrag. Dersom du jobber både som guide og reiseleder, kan du meddele opplysninger om dine erfaringer som reiseleder på slutten av skjemaet, der det er lagt opp for videre kommentarer.

Guiding ved attraksjon varierer i landet i veldig stor grad. I noen byer er det en selvfølge at byguider tar seg av guiding på attraksjoner, mens andre steder er det direkte forbundt, da visse museer ønsker at bare deres egne guider fungerer som omvisere på premissene.

 

I spørsmål nedenfor ber vi om at du legger til i parentes dersom summene du oppgir gjelder deg som ENK