Medlemskap

NGFs medlemmer er lokale guider godkjent etter NGFs utdanningskrav og retningslinjer.

Medlemskap
21.01.202117:56 Adrien Safranka

Dersom du ønsker å bli medlem i NGF, anbefaler vi at du tar kontakt med den regionale utdanningskontakten og melder deg inn i den lokale guideforeningen.
Dersom NGF ikke er representert i din region, kan du ta kontakt via skjemaet nedenfor.