Vårhilsen fra styret

Vi er i startgropa for en ny sommersesong. I noen deler av landet har allerede Cruisetrafikken kommet godt i gang, mens mange steder har guidene vært i aktivitet gjennom hele vinteren og våren 2019.

Vårhilsen 2019

Kjære tillitsvalgte og medlemmer i Norges Guideforbund.
    

Vi er i startgropa for en ny sommersesong. I noen deler av landet har allerede Cruisetrafikken kommet godt i gang, mens mange steder har guidene vært i aktivitet gjennom hele vinteren og våren.
    

Vi avholdt et årsmøte etter ny modell på Gardermoen i mars. Årsmøtet behandlet de vanlige sakene som beretning, regnskaper og planene for arbeidet i Norges Guideforbund i året som kommer. Størst oppmerksomhet på årsmøtet fikk presentasjonen av arbeidet som er nedlagt i den nettbaserte nasjonale delen av guideutdanningen - guidekurs.no. Denne er nå inne i sin siste testrunde før publisering. Rett etter sommeren innkalles de foreningsledere og utdanningskontakter som skal være med på å sikre den praktiske gjennomføringen av denne nye ordningen. Vi skal sammen drifte og videreutvikle den nye modellen for guideutdanning, dette blir en stor og viktig oppgave.
   

En pilot av NGFs guidepool.no - Guidepool Norway ferdigstilles paralellt med guidekurs.no. Vi starter rekruttereing av godekjente guider til pool i juni. Guidepoolen er et et viktig prosjekt fos oss. Den tildelingen NGF har fått fra Innovasjon Norge og NHO er ikke ment for utviklingen av en guidepool. Dette er et prosjekt som kommer i tillegg. Arbeidet er i gang for de midlene vi disponerer, men utviklingen av en søkbar database som rommer et stort antall formidlere, guider, geografiske forhold osv. er en stor og arbeidskrevende oppgave, men som sagt vi er i gang. 
   

Styret bestående av Hilde, Ann Kristin, Adrien og Kristian møttes i Trondheim 29. april. Diverse dokumenter som ble sluttbehandlet på styremøtet legges ved dette informasjonsskrivet, og vi håper alle dokumentene når ut til alle våre medlemmer, vi ber foreningslederne hjelpe til med dette.
   

Styret diskuterte også kommentarer som kom opp på årsmøtet, og som tidvis har blitt overhørt der guidene møtes. Spørsmålet er: trenger vi NGF? Foreningene er pålagt en kontingent pr. betalende medlem, hva får vi igjen for disse pengene? Er vi bedre tjent med å konsentrere ressursene om arbeidet i vår egen lokale forening? Bør NGF organiseres på en annen måte? Er dagens stemmeordning der foreningene har stemmer etter antall medlemmer lokalt, er den demokratisk, og får en liten forenings synspunkter muligheter sammenlignet med de store foreningene i byene? Det er mange spørsmål som svirrer rundt. Styret vil gjerne ha frem synspunktene og er i utgangspunktet åpne for innspill. Kom igjen!
    

Det kan være verdt å se litt på situasjonen i våre naboland, fordi debattene går der også. Vi ser at Sverige med sin SWEGUIDE nå er nede på ca. 330 betalende medlemmer. Til sammenligning har vi dobbelt så stor medlemsmasse. I Danmark er det et løselig nettverk, og aktiviteten om det i det hele tatt er noen er konsentrert om lokale foreninger.
   

Finland har en liten felles organisasjon, men det er lokalforeningene som er aktive. Island og Færøyene har sine nasjonale foreninger som dekker all organisert aktivitet lokalt og sentralt. Situasjonen i «guidemarkedet» er at det er mange uorganiserte guider med godkjent utdanning som jobber side om side med de organiserte guidene med de samme lønns og arbeidsforhold som våre lokale foreninger har forhandlet frem. Dette er ikke uvanlig i arbeidslivet. På mange destinasjoner har vi tillegg guider uten godkjent utdanning. Rundt i Europa er det stor oppfinnsomhet fra selvoppnevnte guider og eventmakere som konkurrerer med godkjente guider. Guides for Free og Tours by Locals finnes mange steder. Alt er tillatt og ingen lover eller regler (med få unntak på enkelte destinasjoner) kan stoppe dette. Vi lever i en verden med fri flyt av varer og tjenester. Organiserte guider har hatt et felles mantra om å være garantister for kvalitetsguiding, noe kundene stort sett ikke har så tydelig opplevelse av. Det er tydeligvis en stor gruppe gjester som er fornøyd med de de får for en billig penge og om guiden er utdannet og organisert ser ikke ut til interessere så veldig.
   

Her hjemme har vi tradisjonelt hatt formidlere som ønsker å benytte guider med godkjent utdanning, uten å skjele til om de er medlemmer i NGF eller ikke. Visitselskapene har stort sett spilt på parti med oss, men vi ser stadig at de både reklamerer for det vi anser som useriøse aktører og ønsker å benytte guider med minimums opplæring osv. Kommunene er vanligvis medeiere i Visitselskapene uten at dette legger særlige føringer på hvem som benyttes.
   

Erfaringene vi har viser at bare ca. halvparten av de guidene vi utdanner lokalt meldert seg inn i foreningen, eller blir værende der over tid. Dette er selvfølgelig et tankekors, og representerer en utfordring. Det er også slik at mange deltar på guidekurs, men av ulike grunner jobber de ikke som guider eller i så liten grad at de ikke finner det lønnsomt å betale kontingent.
    

NGF har en verdifull eiendom, som stadig er etterspurt,- en læreplan og et fastlagt løp for godkjenning. Enn så lenge er det kun NGF som har et generelt og landsdekkende opplegg for utdanning av guider. Målet med vår utdanning har i alle år vært å tilby godt kvalifiserte guider til et stadig ekspanderende reiseliv. Det har også vært en felles erkjennelse blant de organiserte guidene, og blant de seriøse formidlerne, at vi er avhengige av hverandre. For å ta Cruisetrafikken som et eksempel så er det en dyrkjøpt erfaring at gjestene langs vår lange kyst må kunne møte en jevn og god standard på guidene de møter for at besøket i Norge skal betegnes som vellykket. Det vet vi og det vet våre beste formidlere. Når gjestene møter den lokale guiden med ID kort fra NGF, NGF skjerf, NGF luer og NGF slips så vil kanskje enkelte forbinde dette med kvalitet og garanti for en god opplevelse. Det er her vår visjon om garantien for –gåsehudopplevelsen- kommer inn. Det er vi som skal gi gjesten dette. På bakgrunn av våre kunnskaper, vår erfaring og organisasjonen vi har i ryggen. Vi kan legge til et poeng som mange er opptatt av og som det er lett å glemme,- det sosiale felleskapet som finnes blant guider over hele landet. Vi treffes, vi hygger oss sammen og vi lærer sammen. Ingen andre organisasjoner har et utdanningstilbud som ligner, selv om flere organisasjoner utdanner guider innenfor smale og spesialiserte tilbud.
   

NGF har opparbeidet en posisjon i det offentlige rom der vi til tross for vår begrensede medlemsmasse er regnet som en viktig premissleverandør for en sektor i en hurtig voksende næring. Vi blir tildelt midler, tatt med på råd og bedt om å komme med innspill. Det skiller oss ut fra være nordiske venner. Husk dette når du sier ja til neste oppdrag. Bær ID kortet godt synlig og bruk caps når sola skinner. Ha en god og innbringende sesong!

Hilsen

 

Hilde Normark                       Ann Kristin Andreassen                    Adrien Safranka

                                               Kristian Bredby

 

NGFs styre