w

OSLO-GUIDEKURS 2017/2018

Kursarrangør: Oslo Guideforening (OGF) | Kursstart mandag 4. september 2017
INFORMASJONSMØTE: Onsdag 23. august 2017, kl 18:00. | Nedre Voll gate 8, i lokalene til OttoTreider Gymnas.

12.02.201717:07 Hilde Normark
Påmelding guidekurs Oslo

     

KURSINNHOLD
Kurset har en fagkombinasjon som ivaretar de krav som stilles i Oslo kommunes
”Kravspesifikasjon for godkjenning som Oslo-guide”.


UNDERVISNING
2 ettermiddager per uke - mandag og onsdag kl 1700 – 1900/2000
Kurset starter i september 2017, og avsluttes i mai 2018. All undervisning foregår på norsk.


PRAKTISK TRENING
Lørdager og søndager, 1 til 2 ganger per måned, brukes til praktisk trening og øvelser.
Praktisk trening - guiding i museer, i buss og på vandringer.


EKSAMEN I KOMMUNAL REGI
April/mai 2018
Eksamen en tredelt, med skriftlig eksamen, muntlig (språktest) og praktisk prøve i buss.


FORELESERE
Eksperter fra museene
Guider med faglig og pedagogisk kompetanse
Fagpersoner fra statlige / kommunale institusjoner
PRIS: kr 18 000,- for 2 semestre (Eksamensavgift til Oslo Kommune kommer i tillegg)


PÅMELDING INNEN tirsdag 29. AUGUST 2017
Direkte påmelding: se osloguideforening.no eller osloguidekurs.no


Skriftlig påmelding med kort CV kan sendes:
Oslo Guideforening Nytt kurs
Svalbardveien 1C
0375 Oslo


Eller send påmelding til e-post: k-bejo@online.no  eller kirstenelmar@outlook.no


For mer informasjon ring:
tlf: 22 14 34 07 eller mobil: 95 07 95 21
Det tas forbehold om tilstrekkelig antall deltagere for å sette i gang kurset.