FORESPØRSEL OM GRATIS INNGANG FOR MEDLEMMER AV NORGES GUIDEFORBUND

I løpet av året har medlemmene i Norges Guideforbund gleden av å ta med turister og besøkende til museer og severdigheter i hele landet. Norske guider holder en høy faglig standard og besøkerne gir gode tilbakemeldinger på opplevelsene de får når de benytter norske guider.

Adgang attraksjon

For å vedlikeholde den kunnskap guidene må ha er det nødvendig med besøk og tilgang til museer og severdigheter for å være oppdatert når besøkerne skal vises rundt. Dette gjelder også de museer og severdigheter som har egne guider/omvisere.

Medlemmer av Norges Guideforbund er lett kjennelige ved at de har et identifikasjonskort med bilde utstedt av Norges Guideforbund. I tillegg bærer de ofte uniform og et lokalt guidemerke.

Våre medlemmer blir ofte avkrevet inngangspenger både når de kommer med grupper og når de kommer til stedet for å forberede et besøk med gjester. Med den store økningen i antallet tilreisende blir dette en stor utgift for guiden. I noen tilfeller bringer guiden en voucher fra reiseselskapet eller guideformidlingstjenesten, men ofte skjer ikke dette.

Vi sender med dette en forespørsel om at våre medlemmer kan gis gratis inngang mot fremvisning av ID – kort utstedt av Norges Guideforbund i museer og severdigheter?

Oslo 25.09.2017
Med vennlig hilsen | Styreleder Kristian Bredby | 908 79 666 | bredby@norgesguideforbund.no

Vi er takknemlig for din tilbakemelding her:

NGF's ID kort
NGF's ID kort