Oppdatering medlemsforeninger


Fyll ut styremedlemmers navn, adresse, telefon og e-postadresse innen 1. juni.

Kontigent:

1. juni er frist for innbetaling av årskontingent til NGF.
Kontigent for 2020 utgår, for 2021 kr 250,- pr foreningsmedlem og kr 600 pr enkeltmedlem. NGFs konto nr. DNB 1503 34 26132 

Info forening/styremedlemmer: 

Antall medlemmer: