Om NGF

Norges Guideforbund (NGF) er en nasjonal interesseorganisasjon for lokale guideforeninger. Vårt arbeid består blant annet i å sikre kvaliteten på norske guidetjenester. NGF representerer norske guideforeninger i internasjonale fora. Motto: Sammen står vi sterkere!

10.10.201611:53 Hilde Normark

NGF kontakt:
Leder/chair: Kristian Bredby
+47 908 79 666 | E-mail: bredby@norgesguideforbund.no

Org.nr.: 988 545 104


Mål

Å beskytte alle norke guiders interesser samt å høyne statusen for guiding som en profesjon.

  • Å representere norske guideforeninger i nasjonale og internasjonale fora.
  • Å styrke den norske utdanningen av profesjonelle guider
  • Å koordinere og distribuere informasjon og erfaringer fra lokale og internasjonale organisasjoner på en uniform måte.
  • Å markedsføre Norge profesjonelt gjennom sitt medlemsskap.
  • Å beskytte og sørge for respektfull bruk av nasjonalarv og kulturelle monument.
  • Vedtekter NGF 

Medlemsskap
Bare personer med en godkjent NGF-eksamen eller godkjent relevant erfaring kan ble medlemmer av forbundet. I dag har forbundet ca 600 medlemmer, gjennom foreninger og enkelt medlemsskap. På steder hvor foreninger ikke eksisterer er det mulig å søke om individuelt medlemsskap.

Utdanning
NGF har utviklet en nasjonal læreplan og samarbeider med godkjente utdanningsinstitusjoner i den praktiske gjennomføringen av kurs. På enkelte steder arrangerer den lokale foreningen kurset. Regionale utdanningskontakter har blitt utnevnt og kan bistå i arrangement av lokale guidekurs.

Ledelse
Forbundet har ingen ansatte, men ledes av et styre bestående av medlemmer fra ulike deler av landet.  NGFs administrasjon og aktivitet finansieres utelukkende av medlemskontingent.

Årsmøtet er NGFs øverste organ og avholdes før 1. april hvert år på Landsmøtet.

Møtet holdes på ulike steder hvert år for å fremme en forståelse og anerkjennelse for alle deler av Norge. Som et forum for utveksling av ideer og erfaringer legges hovedvekten på å fremme profesjonalisme gjennom stadig utvikling og videreutdanning.

Medlemsskap i internasjonale organisasjoner: Inter Nordic Guide Club

Norges Guideforbund
, click to open in lightbox