Om NGF

Norges Guideforbund (NGF) er en landsomfattende organisasjon for lokale guideforeninger. Vårt arbeid består blant annet i å sikre kvaliteten på norske guidetjenester. NGF representerer norske guideforeninger i internasjonale fora. Motto: Sammen står vi sterkere!

Norges Guideforbund ble etablert i 1984.

Org.nr.: 988 545 104

Medlemsskap
NGF har medlemmer fra hele landet. Forbundets medlemmer er guider godkjent etter NGFs læreplan og retningslinjer. Medlemskap tegnes gjennom den lokale guideforeningen. På steder det ikke eksisterer lokal guideforening er det mulig å søke om medlemskap individuelt.

Utdanning
NGF har utviklet en nasjonal læreplan og samarbeider med godkjente utdanningsinstitusjoner og lokale guideforeninger i den gjennomføringen av kurs. Regionale utdanningskontakter kan bistå i arrangement av lokale guidekurs.

Ledelse
Forbundet har ingen ansatte, men ledes av et styre bestående av medlemmer fra ulike deler av landet. 
NGFs administrasjon og aktivitet finansieres utelukkende av medlemskontingent.
NGFs øverste organ er Årsmøtet, som avholdes innen 1. april hvert år.
Årsmøtet legges normalt til på Landsmøte, som holdes på ulike steder hvert år for å fremme en forståelse og anerkjennelse for alle deler av Norge. Som et forum for utveksling av ideer og erfaringer legges hovedvekten på å fremme profesjonalisme gjennom stadig utvikling og videreutdanning.

Medlemsskap i internasjonale organisasjoner: Inter Nordic Guide Club

Norges Guideforbund