Nasjonalt Kvalitetssystem for aktivitetsbedrifter, attraksjoner og musèer

Utredning av behov, finansiering og driftsmodell. Her finner du rapportene fra forprosjekt og hovedprosjekt.

Reiselivsklyngene NCE Tourism – Fjord Norway, Arena Lønnsomme Vinteropplevelser, Arena USUS,og det tidligere Arena prosjektet Innovative Opplevelser, samt HANEN har med bakgrunn i innspill fraklyngebedrifter/medlemmer tatt initiativ til å utvikle et Nasjonalt Kvalitetssystem for aktivitetsbedrifter,attraksjoner og muséer. I begynnelsen av august 2013 møttes klyngene NCE Tourism – FjordNorway, Arena Lønnsomme Opplevelser, Innovative Opplevelser og Snowball samt HANEN for ådiskutere et felles prosjekt. Dette ble fulgt av et felles møte i september samme år hvor det sammenmed næringsrepresentanter ble utformet en plattform for et felles prosjekt.NCE Tourism, Innovative Opplevelser og Hanen har over flere år arbeidet med en systematisertoversikt over alle lover og regler som berører utendørs opplevelsesproduksjon under tittelen«Hakkespettbok for utendørs opplevelser, som et oppslagsverk for bedriftene». Dette arbeidet harogså gitt verdifull innsikt til dette nasjonale initiativet.