w

En titt i læreplanen..

Norges Guideforbunds utdanningsutvalg, som ble opprettet av forbundets årsmøte i Trondheim 1985, la den gang fram sitt forslag til landsdekkende Læreplan med plan for utdanning av lokalguider i Norge.

05.11.201508:27 Norges Guideforbund

Hensikten med Læreplanen er å sikre en enhetlig guideopplæring og kompetanse til guider med rett til å bruke tittelen NGF-autorisert guide. 

Læreplanen presenterer de faglige målene for guideutdanningen, og ulike modeller for organisering og gjennomføring av guidekurs.

Planen vektlegger den faglige bredden og spesialiseringen som er nødvendig for å styrke kompetansen innen guideyrket. 

Planen omhandler ikke opplæring i fremmedspråk, da det forutsettes at kandidaten behersker det/de nødvendige arbeidsspråk ved opptak på kurs. Hvis kursarrangøren likevel ønsker å tilby språkopplæring parallelt med guideopplæringen må dette skje ved hjelp av egne språkkurs. 

Mye innen reiseliv er endret siden 1985, Læreplanen er derfor revidert i 1994, 1996, 2004, 2006, 2011 og 2013.

Under ser du en oversikt over innholdet i læreplanen:

    

INNHOLD

 • GUIDEUTDANNING I NORGE - EN OVERSIKT 
 • ORGANISERING  
 • OPPTAKSKRITERIER 
 • OMFANG 
 • MESTRINGSNIVÅ 
 • KURSINNHOLD 
 • UNDERVISNINGMETODER 
 • FORELESERE/FAGEKSPERTER 
 • PRAKTISKE ØVELSER/SKRIFTLIGE OPPGAVER 
 • EKSAMINERING/SENSURERING 
 • KURSBEVIS 

 

LÆREPLAN/EMNELISTER 

GENERELL DEL.  

 • Norgeshistorie 
 • Samfunnskunnskap 
 • Kunst og kulturhistorie 
 • Kulturforståelse 
 • Service / Kundebehandling 
 • Kommunikasjon 
 • Presentasjonsteknikk 
 • Guideteknikk 
 • Førstehjelp 
 • Reiselivslære 
 • Turistgeografi 


LOKAL OG REGIONAL DEL 

 • Historie og kulturkunnskap 
 • Samfunnsforhold og økonomi  
 • Kulturminner, samlinger, severdigheter, natur og miljø 


Oppdaterte litteraturhenvisninger kan fås elektronisk fra NGF.

NGF har for salg hefte i Guideteknikk.