Behov for guidetjenester i Norge

Hvilke behov har markedet for norske guidetjenester i framtiden? Dette er tema i en ny kundeundersøkelse Virke har gjennomført fordi mange av medlemmer i incoming- og cruisebransjen ønsket mer kunnskap om dette.

Undersøkelsen er gjennomført blant et representativt utvalg brukere av norske guidetjenester som samlet hadde bestilt/formidlet nærmere 7 000 guideoppdrag i 2012. Under kan du laste ned mer info: