Status om arbeidet mot godkjenningsordning for guider

Regjeringen satser på reiselivet

Sertifiseringsordning for guider
24.01.2023

Som det ble informert om på NGFs årsmåte, har styret vært i møte med Nærings- og fiskeridepartementet som et steg mot sertifiseringsordning for guider i Norge.  

Nå har Regjeringen kommet med en kunngjøring om arbeidet som også inkluderer videre planer om nettopp dette:

Regjeringen vil lansere en handlingsplan for reiselivet før sommeren 2023. Handlingsplanen vil rette søkelyset mot bærekraftig utvikling, helårlige arbeidsplasser, kompetanse,... godkjenningsordning for guider, ...
(sitat fra handlingsplanen kunngjort på Regjeringens hjemmeside)

Les Regjeringens pressemelding om saken:

Regjeringen satser på reiselivet med disse fem tiltakene

Adrien Safranka
Nærings- og fiskeridepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet, Oslo