Venner på tur: Naturguiding som relasjonell kunnskap

Thomas Vold beskriver i sin avhandling tema som er like aktuelle for kultur-/byguider som naturguider. Uansett tema vil selve formidlingen stå sentralt, les avhandlingen hans her:

Foto lånt fra avhandling, viser en av deltakerne på turen til østkysten.

Avhandlingens tema er naturguiding. Temaets aktualitet relateres til det naturbaserte reiselivet i Norge, der vekst og internasjonal konkurranse har bidratt til å skjerpe kravene til kunnskap om helse, miljø og sikkerhet (HMS), og kvalitet i guiding.  

Her kan du laste ned avhandlingen:

http://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/283084