Cruiseturisters forbruk

Cruiseturister med betydelig forbruk i Norge.
Sommeren 2014 har cruiseturistene i Norge for første gang utgjort en del av Turistundersøkelsen. Dette har gitt oss en helt ny mulighet til å sammenligne denne gruppen med øvrige turister, som er i Norge på andre former for ferie på land.

Artikkel er hentet fra Innovasjon Norge. Foto:Terje Rakke/visitnorway.com 

Undersøkelsen viser at cruiseturister har et betydelig forbruk på land i Norge. Totalt la disse turistene igjen 12 milliarder kroner på cruise langs Norskekysten, av dette er selve forbruket på land og som tilfaller norsk næringsliv estimert til en verdi av 2,3 milliarder kroner i 2014.

Dersom man ser på delen av forbruket som forventes å tilfalle norsk næringsliv, har turistene et lavere forbruk per reise enn de landbaserte turistene. For en cruiseturist er det totale gjennomsnittlige forbruket 3945 kroner per reise, mens det tilsvarende tallet er 13 470 for de landbaserte turistene (per person per reise). Det er Tyskland, også blant cruiseturistene, som markerer seg som det viktigste markedet økonomisk sett - med det høyeste totalforbruket

Cruiseturister mer tilfredse med ferienTuristundersøkelsen viser også at cruiseturistene er mer fornøyd med oppholdet i Norge enn de landbaserte turistene. De er også mer tilbøyelige til å anbefale Norge som feriedestinasjon enn det de landbaserte turistene er.

- Det er spennende endelig å ha et kvalifisert underlag for å se nærmere på cruiseturisters faktiske verdiskaping i norsk reiselivssammenheng. Disse tallene viser at cruiseturister har et betydelig forbruk på land i Norge. Det er også verdt å merke seg at cruiseturister er mer fornøyd med ferien i Norge enn landbaserte turister, sier Reiselivsdirektør Per-Arne Tuftin om undersøkelsen.

Resultatene viser at cruiseturister skiller seg fra landbaserte turister på flere områder. De er eldre, bestiller reisen lengre tid i forveien, og det er langt flere i denne gruppen som ferierer i Norge for første gang.

Et likhetstrekk mellom cruiseturistene og de landbaserte, er at de turistene som deltar i kulturelle aktiviteter i Norge, legger igjen mer penger enn gjennomsnittet. Det er gjennomgående at de som oppgir at de planlegger å være i fysisk aktivitet, har det laveste forbruket.

Vil fortsette å cruiseMye tyder på at cruiseturistene er fornøyd, ikke bare med Norge som reisemål, men med cruise som ferieform. Undersøkelsen viser at dersom det blir aktuelt å komme tilbake til Norge på en ny reise, er sannsynligheten størst for at dette blir et nytt cruise, ikke en landbasert ferie

Les hele artikkel hos Innovasjon Norge

Foto: Terje Rakke/ visitnorway.com
Foto: Terje Rakke/ visitnorway.com
Foto: Terje Rakke/ visitnorway.com