Guidenes spørreundersøkelse

2021

Guidenes spørreundersøkelse
20.01.202120:28 Adrien Safranka

Funnene basert på svarene skal presenteres på NGFs årsmøte