Formidling også omfattet av ny ordning

Regjeringen vil gi ny kompensasjonsordning på inntil én milliard kroner.

Oppdatert 21.09.20