Grip mulighetene denne sommeren gir!

Visit Norway kommer med en viktig oppfordring til alle som skal ha Norge som ferieland eller som skal finne aktiviteter i disse koronatider. Planlegg eventyret er oppfordringen.

21.04.2020

Dette året kan bli året da innbyggerne oppdaget sitt eget land på en ny måte. Det er foreløpig sterke begrensninger for store grupper, men mindre grupper, familier og venner er klare til å legge ut på eventyr.

>> Planlegg eventyret (Visitnorway.no)

Mange formidlere, visitkontorer, turistkontorer og andre som tilbyr guidetjenester er stengte og personalet er permitterte. Dette betyr at det mange steder ikke forberedes på innrykk av besøkende av en annen sort enn det som er vanlig. Dette gjelder særlig de områdene der cruisetrafikken er størst. Derfor oppfordrer vi alle lokale krefter til å samarbeide konstruktivt om å lage tilbud tilpasset situasjonen. Guidede turer der prisene ikke blir ekskluderende. For mange lokale guider er redusert inntekt bedre enn ingen inntekt. Vi oppfordrer alle arrangører og aktører om å benytte guider som er godkjent av Norges Guideforbund.

Velkommen til å bruke Guidepool Norway gratis for guider og formidlere!

Der det lokalt er nedstengt og formidlere ikke har planer om å ha lokale tilbud om guidede turer og opplevelser, tilbyr Norges Guideforbund guider som ønsker å promotere sine tjenester i gratis profil på vår nettside Guidepool Norway. På bakgrunn av situasjonen dette året kan også lokale formidlere få kostnadsfri eksponering på våre sider ut året. Husk på at når mange benytter denne muligheten til å eksponere seg, da følger publikum etter. 

Oslo 21.04.2020 

Kristian Bredby

Leder Norges Guideforbund