w

Guidepool er klar!

NGFs Guidepool Norway er publisert og klar for å profilere godkjente guider over hele landet.

Se status i arbeidet
16.05.201908:41 Hilde Normark

NGFs Guidepool Norway

Her kan godkjente guider og de formidlere våre guideforeninger har avtale med, opprette profil med informasjon om hvor tilbyr guidetjenester og på hvilke språk.

Godkjente guider oppretter egen profil, profil godkjennes av utdanningskontakt i guidens region før publisering. 

Guidepool gir også lokalforeningene en direkte link til oversikt over godkjente guider i regionen. 


Velkommen som bruker av guidepool.no

     

Status i august

Guidepoolen er i en oppstartsfase. De første 50 guideprofilene er på plass. Flere guider er ute til godkjenning hos guideforeninger over hele landet. Dette er guider som ikke kan finne sitt kursbevis og som vi må lete frem i tidligere deltakerlister osv. Denne prosessen tar noe lengre tid under ferieavvikling.

Markedsføringen av guidepoolen vil starte høsten 2019. Trafikken inn til portalen er allerede over all forventning, og tilgjengeligheten vil øke når vi går i gang med markedsføringen. 

I prisetting av profiler har vi tatt hensyn til faktiske driftskostnader, etablering, markedsføring, teknisk drift og administrasjon av løsningen. Vi har også gjort en kartlegging av andre tilbud til guider mht apper og nettsteder som tilbyr lignende tjenester. Vårt tilbud er det desidert billigste – og det eneste tilbudet som profilerer kun godkjente guider. Skal vi oppfattes som en seriøs leverandør, dvs garantere at guidene i portalen er kun godkjente guider, krever dette en oppfølging av hver enkelt. Øvrige leverandører i markedet har ikke slike rutiner. Info om prisstruktur finner dere her: https://guidepool.no/reg 

De større byene i landet er i en særstilling mht god dekning av formidlere. Her er allikevel mange godkjente guider i landet som ikke har en fast formidler. Guidepoolen er et godt alternativ for guider og formidlere som ønsker å profilere seg for oppdragsgivere. Her kan guiden være sikker på at profileringen er seriøs, og formidleren får tilgang til oppdatert informasjon om guider. 

Guiden bestemmer selv hva som skal deles i profil. Her er for eksempel god anledning til å legge link til egen formidler.

Vi ønsker også å profilere formidlere i poolen, en henvendelse vil gå ut til alle våre formidlere denne høsten. 

Guideforeningene kan linke til sin egen side i poolen, og på denne måten få vist frem sine guider. Se gode eksempler:

Ta gjerne kontakt med prosjektleder Hilde for mer info: 948 90 222, normark@norgesguideforbund.no