w

1.–2. mars | Årsmøte/ledersamling NGF 2019

Medlemmer i NGF inviteres til årsmøte. Her finner dere program .

12.11.201812:23 Hilde Normark

Tidspunkt: 1.–2. mars 2019
Sted: Gardermoen Airport Hotell

Dere inviteres til et årsmøtet som er utvidet med én dag, satt av til ledersamling. 
   

Dag 1: Årsmøtet (1.mars)
Årsmøtet er åpent for alle medlemmer. Alle som ønsker å delta må benytte påmeldingsskjema. 

Dag 2: Ledersamling (2. mars)
På Ledersamlingen deltar foreningsleder og/eller regionale utdanningskontakter (UDK). Det er viktig at UDK deltar på ledersamlingen, nettbasert eksamensløsning og nye rutiner som vil involvere UDK vil bli presentert. Ikke åpent for andre medlemmer. 

Reiseutgifter - Opphold

Lokalforeningene dekker reiseutgifter for sin delegat, NGF dekker opphold/mat i 1 døgn for én delegat per forening. 

NGF dekker i tillegg reise + opphold for én UDK per region. NGF dekker reisekostnader inntil kr 2000,- og opphold/mat i 1 døgn for én UDK per region. UDK sender reiseregning m/bilag i etterkant til styret@norgesguideforbund.no
   

 • Frist for innsendig av saker til årsmøtet er passert 1. februar!
 • Frist for påmelding er passert 1. februar!

Spørsmål angående påmelding sendes: styret@norgesguideforbund.no


Program fredag 1. mars 

Fra kl. 1100  Registrering  
Kl. 1130-1245  Lunsj

Årsmøte fra kl. 1300 - 1800
(inkl kaffepause) 

 • Konstituering
 • Godkjenning av fullmakter
 • Årsberetning for 2018
 • Regnskap for 2018
 • Fastsettelse av kontigent 
 • Behandling av forslag til vedtektsendringer
 • Behandling av innkomne saker
 • Arbeidsprogram 2019
 • Budsjett for 2019
 • Fastsettelse av honorar for tillitsvalgte
 • Valg 
 • Årsmøteforedrag

Kl. 1900  Middag 


Program lørdag 2. mars 

Ledersamling m/UDK fra kl. 0900-1200 (lunsj fra kl. 12)

 • Presentasjon av nettbasert eksamensløsning og planer mht drift og vedlikehold av løsningen v/Hilde M. Normark. 
 • Norgesguider v/Kristian Bredby