Guidekurs i Trondheim

Kan du tenke deg å vise fram den flotte byen vår til besøkende? Har du gode formidlingsevner, er flink med mennesker, kjenner Trondheim godt, er serviceorientert, engasjert og interessert i byens fascinerende historie? 

22.01.201807:20 Hilde Normark

Da ønsker vi å ha deg med på laget!

Du må kunne følge foredrag på norsk, og beherske spansk / fransk / tysk, evt. annet fremmedspråk. Etter den første, grunnleggende delen av kurset vil du kunne ta cruise-oppdrag om sommeren.


Ønsker du å satse mer på guiding, vil du i kursets andre del bygge kompetansen videre mot avslutningseksamen for å bli autorisert Trondheimsguide.
Guidekurset består av teoretisk og praktisk undervisning, selvstudium, innleveringer, hospitering og eksamener.


Gikk du deler av et tidligere kurs eller har relevant utdanning, kan disse medregnes. Individuell tilrettelegging vil bli mulig så lenge arbeidskravene er møtt.
Trondheimsguider autoriseres av Ordføreren, etter bestått eksamen ved gjennomført guidekurs godkjent av Norges Guideforbund.


Søknadsfrist: 25. januar 2018. 
Pris: Kr. 2000 for del 1 og kr. 2500 på del 2.
Kandidater blir innkalt på intervju. Kurset starter med informasjonskveld den 30. januar. 

For påmelding send en kort mail med CV og vitnemål til: 
guideservice@visittrondheim.no
eller kurs@trondheimguide.no
Kurset er et samarbeid mellom Trondheim Guideforening og Visit Trondheim AS.

***
Would you like to become a guide and show visitors around in our wonderful town?
Do you have good communication skills and know Trondheim well? Are you good with people, service-minded, enthusiastic and interested in the town's fascinating history? Join us, then!


You have to be able to follow lectures in Norwegian, and speak Spanish / French / German, or another foreign language.
After the first, basic part of the course you'll be able to give tours for cruise ships in the summer.


If you wish to take guiding to the next level, you can develop your skills further in the course's second part, leading to the final exam for authorized guides.
The guide course includes theoretical and practical lessons, self-study, assignments, training, and exams.


If you joined parts of a previous course or have relevant education, these can be taken into consideration. Individual development plan is possible as long as work requirements are met.


Guides of Trondheim receive their authorization letter of the Mayor, after exams have been passed upon the completion of the guide course approved by the Norwegian Guide Federation.


Application date: 25th January 2018.
Price: 2000 NOK for Part 1, and 2500 NOK for Part 2.
Candidates will be interviewed. The course starts with an information evening on the 30th of January.

Guiding is a fun and flexible side job that gives you the opportunity to have the city as your work place!


Send a short mail with your CV and diplomas to: guideservice@visittrondheim.no or kurs@trondheimguide.no


The course is a collaboration between the Trondheim Guide Association and the destination company Visit Trondheim AS.

Adrien Safranka
foran Nidarosdomen, click to open in lightbox