CITY WALK Lillehammer

Lillehammer guideforening har i sommer gjennomført 16 norske, og 7 engelske byvandringer, kalt CITY WALK. Det er autoriserte guider fra Lillehammer Guideforening som har hatt vandringene, som har vært gratis for deltakere/turister/fastboende.

13.09.2017

7 forskjellige guider har deltatt. Alle guidene har fått vanlig betaling for halvannen times tur.  Og ingen mottar tips for turene. 

City Walk er finansiert av 16 sponsorer i byen, næringsliv, hotell,  reiselivsbedrifter, kommune og media, plus visit lillehammer.  Prosjektet er i samarbeid med Visit Lillehammer. 

I alt har 223 personer vært med, hvorav 90% er norske.  Den første dagen deltok hele 35 personer, siste dagen var det 17.  Ellers har det vært alt fra 4 - 15, i gjennomsnitt. 

Markedsføring har gått via hotellenes resepsjoner ( info-kort) og sponsorenes web-sider. pluss vår egen facebook- side. Og egen instagram-konto for City Walk Lillehammer.   Visit Lillehammer har også lagt dette ut.  Lillehammer Sentrum satte byvandringene inn i sitt program på Lillehammer dager og Nattåpent.

City Walk har fått bred mediaomtale i forkant, både i Byavisa og GDs sommermagasin.  Aud og flere av guidene er intervjuet.  GD har dessuten fulgt et par, tre byvandringer under marsjen, og intervjuet deltakere og guider.  Slik har budskapet spredd seg. 

Styret i Lillehammer guideforening er godt fornøyd med dette, og vi er oppfordret til å gjenta prosjektet neste sommer.

 

Hilsen

Aud Hulberg

Leder Lillehammer guideforening