Turistundersøkelsen

Fra sør til nord med Turistundersøkelsen (Innovasjon Norge).

Hva turister ønsker å se og oppleve på ferien i Norge, hvor lenge de blir og hvor fornøyde de er med oppholdet, varierer mye avhengig av hvilken landsdel de velger å feriere i, viser Turistundersøkelsen.

Vi har brutt ned Turistundersøkelsen 2013 på ulike regioner for å si noe mer om hvordan reisemønstre og aktiviteter på ferien varierer avhengig av hvor man reiser i Norge.

- Det er spennende å se hvordan reisemønstre, aktiviteter og tilfredshet med ferien varierer såpass mye avhengig av hvor turister velger å feriere i Norge. Turistundersøkelsen brutt ned på regioner gir oss en pekepinn på hva vi må jobbe mer med på de ulike regionene for å utnytte potensialet maksimalt, sier Per-Arne Tuftin, reiselivsdirektør i Innovasjon Norge.

Utdrag fra rapporten:

Vestlandet: Mange utlenlanske turister som vil se fjordeneVestlandet skiller seg fra andre regioner ved at det er en betydelig større andel utenlandske turister som ferierer her, da særlig tyskere og nederlendere.

Det er fjordlandskapet som først og fremst trekker turistene til Vestlandet, men fordi det er flere utlendinger og færre nordmenn på Vestlandet vil turistene her ha mer av alt: De går mer på restaurant og drar mer rundt på sightseeing enn turistene i andre regioner. Reisen til Vestlandet krever lang planleggingshorisont - betydelig lengre enn hva som er tilfellet for andre regioner.

Nord-Norge: Eldre turister som vil oppleve naturenTil Nord-Norge reiser turister for å oppleve den nordnorske naturen. Turistene som reiser til Nord-Norge er litt eldre enn snittet og reiser i stor grad som par (mye mindre reisefølge enn snittet).Tyskerne er betydelig overrepresentert i nord i forhold til landet for øvrig. En ferie i nord har lenger planleggingshorisont som nok igjen påvirkes av at det er mange tyskere i gruppen, så dette er en ferie turistene planlegger lenge, men ikke like lenge som hva som er tilfellet på reiser til Vestlandet.

Turistene til Nord-Norge er noe mindre interessert i kultur og historie, går litt mindre på restaurant og shopper noe mindre enn gjennomsnittsturisten. Noe som nok betyr at de også bruker mindre penger på ferien.

Sørlandet: Aktive nordmenn på turPå Sørlandet er det flere nordmenn enn på Vestlandet og i Nord-Norge som slapper av shopper og går på restaurant. Dette er godt nytt for verdiskapingen i sør. Turistene som er intervjuet i denne delen av landet har store planer og har gjort mye på sin reise i Norge, noe som kan komme av at Sørlandet er porten til Norge for mange utlendinger både på inn og utreise.

Turen til Sørlandet planlegges mye nærmere avreisetidspunktet enn hva som er tilfellet for turistene som reiser i nord og vest. Det kan være fordi det er en større andel nordmenn som ferierer på Sørlandet og fordi utlendingene i større grad kommer med bil og dermed har mindre behov for å planlegge lang tid i forveien. 

Trøndelag: Populært blant yngre nordmenn med god smakHva er det med maten i Trøndelag? Turistundersøkelsen viser at Nordmenn har oppdaget at Trøndelag er stedet for å teste ut lokale spesialiteter. Til Trøndelag kommer ikke turistene for å oppleve naturen i samme grad, men for maten som naturen leverer på restauranter i regionen. Turistene her er noe mer fornøyde, slapper av og nyter mat på en helt annen måte enn hva som er tilfellet for landet for øvrig.

Turistene som er i Trøndelag er på kortere reiser enn turistene i andre deler av landet, men de drar mette og fornøyde hjem igjen.

Østlandet: Norske familier på turNorske familier er overrepresentert på Østlandet. Flere nordmenn med store reisefølger reiser på Østlandet. Det er mulig at tallene viser at Østlandet i større grad er en gjennomfartsregion for både nordmenn og utlendinger. For med unntak av å slappe av, tar turistene på Østlandet del i færre aktiviteter og opplevelser enn i hele landet for øvrig.

Byene i Norge: Oslo og Bergen fylles med turister fra store deler av verden.Trondheim, Stavanger og Kristiansand tar i mot flest nordmenn på ferie. Kristiansand har de mest fornøyde turistene (nordmenn som vet hva de kan forvente) og de blir lenge (de slapper av, shopper og spiser - gjerne lokalt og gjerne på restaurant) Bergen har størst andel utenlandske turister fra mange verdenshjørner, som vil ha med seg alt på sin reise i Norge og lever nok etter motto om at slappe av kan gjøre senere.

Last ned Turistundersøkelsen per region