Pressemelding fra landsmøte 2017

Guider fra hele landet var samlet i Trondheim denne helgen for å kvalitetssikre fremtiden i en av landets viktigste næringer.

26.03.2017

Etablerer nettbasert eksamen for guider og guidepool

Guider fra hele landet var samlet i Trondheim denne helgen for å kvalitetssikre fremtiden i en av landets viktigste næringer. For å komme en voksende etterspørsel i møte, etablerer Norges Guideforbund (NGF) en landsomfattende nettbasert eksamensløsning for guider, og en guidepool som synliggjør sertifiserte guider og deres kvalifikasjoner. 

NGF’s mål er «Å beskytte alle norske guiders interesser samt å høyne statusen for guiding som en profesjon» - og er er en nasjonal interesseorganisasjon for lokale guideforeninger. Vi representerer norske guideforeninger i en rekke nasjonale og internasjonale fora, og har fra starten i 1984 hatt utdanning av guider og kvalitetssikring av guidetjenester som kjernevirksomhet.  

Vi har en solid organisasjon bestående av 17 lokalforeninger fra Alta i nord til Kristiansand i sør. 

Vi trenger flere sertifiserte guider!

Hovedbudskapet fra NGF-styret er at vi trenger flere sertifiserte guider og et lettere tilgjengelig utdanningstilbud. Styret presenterte et ambisiøst arbeidsprogram under årsmøtet.

I en landsdekkende kartlegging foretatt av NGF i 2016 ble det avdekket et utstrakt bruk av guider uten tilstrekkelig utdanning.

Guidens rolle er viktig i utviklingen av den opplevelsesbaserte reiselivsnæringen. Vi ser dessverre nå resultater av at vi ikke har klart å utdanne tilstrekkelig mange guider i Norge, en del useriøse leverandører av guidetjenester har dukket opp. Dette skader det norske reiselivsprodukt på sikt.

NGF har utviklet en læreplan og samarbeider med utdanningsinstitusjoner om den praktiske gjennomføringen av kurs. Regionale utdanningskontakter bistår i gjennomføring av lokale guidekurs over hele landet. 

Etablerer guidepool

NGF ønsker å tilrettelegge for nasjonal nettbasert eksamensløsning, samt en plattform for synliggjøring av sertifiserte guider, lokalforeninger og formidlere.

Mål med etablering av nettbasert guidepool og eksamensløsning er å etablere en felles plattform for systematisk kompetansebygging og kvalitetssikring av guideyrket. Guidebransjen er svært fragmentert og preget av deltidsarbeid. Det mangler et nasjonalt system for opplæring og sertifisering.

Utdanningen

Her eksisterer allerede gode guidekurs, og vi ønsker å etablere et tettere samarbeid med de ulike arrangører.

Målet er å sikre en god kvalitet på guidetjenester nasjonalt, dette er en jobb vi må gjøre sammen med aktørene i den enkelte region.

Vi vil jobbe for å styrke NGFs nasjonale utdanningsnettverk og inngå samarbeidsavtaler med regionale tilbydere. 

Et tilbud til alle typer guider

NGF vil tilrettelegge for samarbeid med foreninger og representanter fra alle typer av guider. Moduler og verktøy tilgjengelig i den nye portalen vil også gi disse en mulighet til å legge ut sin nettbaserte eksamen, samt presentere sine guider.

Tilgjengelighet

NGF ønsker å gi den enkelte guide bedre synlighet og nærhet til sitt marked.

I portalen vil guidene kunne presentere seg, fortelle hvilke perioder av året og hvilke regioner de kan motta oppdrag.

Portalen vil sørge for økt tilgjengelighet i søkemotor av guider og formidlere. Besøkende får en opplisting av tilgjengelige guider på det sted de befinner seg eller planlegger å besøke.

For spørsmål om etableringen, ta kontakt med prosjektleder  Hilde M. Normarknormark@norgesguideforbund.no, tlf. 948 90 222.
  


Med vennlig hilsen
Kristian Bredby

Styreleder Norges Guideforbund
http://norgesguideforbund.no

NGF besøker Erkebispegården i Trondheim