w

Norges Guideforbund etablerer guidepool

Norges Guideforbund har initiert etablering og vil ivareta det faglige ansvar i driften av Guidepool Norway.

21.02.201708:58 Hilde Normark

Guidepool Norway skal tilrettelegge for nasjonal nettbasert guideutdanning, samt presentere NGFs lokalforeninger og autoriserte guider.

«Vi regner med å komme igang med testing av første utdanningsmodul innen november 2017. Første versjon av portal vil bli publisert i siste halvdel av 2018.

I ukene som kommer vil prosjektgruppen jobbe med å få på plass aktuelle samarbeidspartnere. Vi vil holde medlemmer i Norges Guideforbund oppdaterte underveis i prosessen» sier prosjektleder Hilde M. Normark i Norges Guideforbund/Guidepool Norway.
     

Utdanningen

Her eksisterer allerede gode guidekurs, og vi ønsker å etablere et samarbeid med de ulike arrangører. Målet er å sikre en god kvalitet på guidetjenester nasjonalt, dette er en jobb vi må gjøre sammen med aktørene i den enkelte region. Norges Guideforbund vil jobbe for å styrke sitt nasjonale utdanningsnettverk og inngå samarbeidsavtaler med regionale tilbydere. 

   
Skisse utdanningstilbud

PREKVALIFISERING 
Du gjennomfører først en prekvalifisering for at vi skal bli litt bedre kjent med deg og dine planer for guideoppdrag. Du vil bli tildelt en regional utdanningskontakt og får tilbud om aktuell kvalifisering. Norges Guideforbund vil også kunne godkjenne en guideutdanning du allerede har tatt.
GENEREL DEL (grunnleggende eksamen for alle guider)
REGIONALE DELER (eksamen på den enkelte region) 
SPESIALTFELT (eksamen på spesialfelt innen aktivitetsguiding) 
         

Formidling/booking av guidetjenester

Booking av guider vil også i fremtiden hovedsaklig skje gjennom formidler. Guidepool Norway skal ikke ta en rolle som formidler.

Vi ønsker å profilere våre formidlere i portalen. Vi ønsker et tett og godt samarbeid med våre formidlere, som er viktige premissgivere for rekruttering og utdanning av guider. 

Guiden oppretter egen profil i portal og gjennomfører kvalifisering. Profilen vil være synlig når kvalifikasjoner er godkjente. Profilen vil til enhver tid vise status i guidens godkjente kvalifikasjoner og språk. Guiden vil også kunne henvise til booking hos en formidler.     
      

For spørsmål om etableringen, ta kontakt med prosjektleder Hilde M. Normark, normark@norgesguideforbund.no, tlf. 948 90 222.
  


Med vennlig hilsen
Kristian Bredby

Norges Guideforbund
http://norgesguideforbund.no

Norges Guideforbund
Kom, bli med på tur!
Norges Guideforbund
Norges Guideforbund
Norges Guideforbund