Nøkkeltall cruise 2015

Innovasjon Norge har de seneste årene, i samarbeid med ulike aktører, gjort ulike undersøkelser og rapporter som kartlegger cruisenæringen. Nå har vi samlet nøkkeltall og funn fra disse mellom to permer.