Medlemsinfo 2020

Her kan du sende inn oppdatert informasjon fra din lokale guideforening. På siden finner du også info om betaling av medlemskontigent.

Styreleder (eller ansvarlig styremedlem) i foreningen sender ajourført medlemsliste til NGF.
Bruk gjerne skjemaet her på siden, evt. send e-post til styret@norgesguideforbund.no
Enkeltmedlemmer sender inn informasjon om seg selv.

Kontingent

Medlemskontigent 2020: Pga kontingentlettelse vedtatt på Årsmøtet kreves det ikke inn kontingent for 2020, men medlemskap skal bekreftes ved innsendt medlemsinformasjon senest før utgangen av juni 2020. Kontigent som allerede er innbetalt overføres til 2021.

NGF opererer med årskontingent som betales til NGFs konto.
Innbetaling av kontingent til NGF, eventuell restbetaling avtales med NGFs kasserer. 

Årskontingent vedtatt for 2021 er kr 250 per medlem tilsluttet lokalforening, og kr 600 per enkeltmedlem.

Kasserer i NGF:
Ann K. Andreassen
Tlf.: 995 19 351
Epost: andreassen@norgesguideforbund.no

Konto for betaling kontigent: 1503 34 26132

Huskeliste2020

Huskeliste