Ledermøte 2020

Ledermøte - online

Ledermøte 05.11.2020

Den 5. november 2020 har NGF holdt ledermøte (online) der de aller fleste lokale guideforeninger var representert.

Alle foreninger har fått ordet og kunne rapporere hvordan Norges guider hadde det i "uåret". Det ble ingen store overraskelser i rapportene, vi kan konkludere med at det er viktig å holde motet oppe og å holde kontakten.

Temaene tatt opp var status i guide-Norge, medlemsregister, årsmøte 2021, utdanningsspørsmål, samt NGFs 40 års jubileum i 2024.