NHO Reiseliv om kompensasjonsordningen

Viktig inflormasjon fra NHO.

Publisert 21.10.2020


Guidene og reiseledere er omfattet av kompensasjonsordningen.

Disse bransjene omfattes av kompensasjonsordningen