Huskeliste for medlemsforeningene

Rutiner og viktige datoer for medlemmer.

NGF tilsendes ajourført informasjon fra medlemsforeningene.

Bruk gjerne dette skjema for innsending av oppdateringer.


Medlemsliste:

Ajourført medlemsliste skal sendes til NGF når kontingent innbetales og innen satt frist, og skal holdes oppdatert. Medlemslistene er viktig for NGF bl.a. i forbindelse med salg av effekter og påmelding til landsmøter.

Annen foreningsinformasjon:

1. Navn, postadresse, telefonnr. og e-postadresse på leder 
2. Navn, postadresse, telefonnr. og e-postadresse på kasserer
3. Navn, postadresse, telefonnr. og e-postadresse til de øvrige styremedlemmene, samt hvilket verv de har. 
4. Navn, postadresse, telefonnr. og e-postadresse på utdanningskontakt.
5. Årsberetning
6. Referat fra Årsmøtet i foreningen.

Viktige frister:

Kontingentbetaling 1. juni
Innbetaling av kontingent til NGF.
Kontingent er fastsatt til 250 kr per medlem i forening.
Eventuell restbetaling avtales med kasserer. 
NGFs konto nr. DNB 1503 34 26132
(Pga kontingentlettelse vedtatt av årsmøtet ble det ingen kontigent innkrevd for 2020, og kontigent som likevel ble betalt, overføres til neste år.)
Ved spørsmål, ta kontakt med NGFs kasserer.

Bestilling av ID-kort
Bestilling av ID kort skjer via lokalforeningen der foreningen sender felles bestilling og betaling via eget skjema.
Bestillingsfrister: 1. mars og 1. juni. I tillegg er det mulighet for løpende bestilling ved oppsamling av minst 10 stk.
Prisen på ID-kort er for tiden 200 kr. Gyldighetstid er 5 år.

Andre opplysninger:

På våre nettsider kan foreningene dele informasjon om bl.a. kurs og andre aktiviteter i foreningen. Tekstinnhold og foto sendes til NGFs styre.

Kontaktinfo styret:

http://norgesguideforbund.no/styremedlemmer

Mvh
Styret i Norges Guideforbund

Huskeliste 2020

Relaterte artikler