Medlemshilsen mars 2016

Nå er det en uke igjen til Landsmøtet i Harstad og jeg skal lede mitt siste årsmøte! I de siste ukene har jeg tenkt gjennom årene i styret i NGF, først som sekretær og så 8 år som leder.

Medlemshilsen mars 2016

Allerede i 2006 startet vi møtevirksomheten vår. Guidene ble ikke tatt på alvor, vi var ikke nevnt i Reiselivsmeldingen til regjeringen og det var skriverier om at «hvem som helst kan guide». 

Trine Søraa, som var leder i NGF, skrev avisartikkelen «Guidens rolle i reiselivet» og den har vært med oss helt siden da og kan brukes fremdeles.Vi fikk til et godt samarbeid med Innovasjon Norge, vi har vært flere ganger i departementet og hatt møter med alle de ledende reiselivsorganisasjonene.

Men hva er kommet ut av dette?Norges Guideforbund blir tatt på alvor. Vi har vært medarrangør ved flere guidesamlinger, og vi har satt guiderollen på kartet. Vi vil ha kravspesifikasjoner på guiding og kvalitetssikring av guidearbeidet. Dette er ikke gjort over natten – vi er tross alt bare ca 500 autoriserte guider i NGF – men sammen med andre guideorganisasjoner som har sertifisering, har vi jobbet for at kvalitet skal etterspørres.Dere spør ofte «Hva gjør NGF for meg?»

Min store frustrasjon er: Hvorfor når vi ikke frem til alle dere medlemmene med det vi gjør?Selv om vi har sendt ut og lagt på nettsidene mye god informasjon om det vi gjør, opplever vi igjen og igjen at det blir kommentert at vi må mer på banen!

De siste 10 årene har vi vært på banen! – Og vi er der fortsatt!Jeg oppfordrer alle til å ta en dag og klikke litt på medlemssidene våre og f.eks. lese årsmeldingene for de siste 10 årene! 

Jeg har lyst å stille et annet spørsmål nå når jeg skal takke for meg:

«Hva kan du/jeg gjøre for NGF?»Styret har oppdatert nettsidene til NGF og vi har bedt om å få innspill fra medlemmene. Alt fra foto, opplevelser, min mening og ikke minst tips til litteraturlisten/gode linker, men ikke en eneste av med-lemmene sender inn noe til oss.

Vi har både Facebook og nettsider med medlemsinformasjon, men flere må «klikke» på dem!Som vanlig medlem har jeg tenkt å være bidragsyter til sidene våre. Veldig ofte googler jeg noe før en guidetur. Når jeg finner noe interessant kan den linken sendes videre til medlemssidene våre. På den måten kan vi få en interessant «Litteraturliste» for oppdatering og etterutdanning.

Jeg skal komme med første lille tips til oppdatering her:På VOX-kanalen er det mange interessante program som også er lærerike for oss som trenger oppfrisking av det engelske språk. «Drømmen om landsbygda» eller «Escape to the country» gir god informasjon om byggeskikker, innredning, kultur, ølbrygging osv. For meg er dette lærerikt som gir gode engelskkunnskaper og som jeg kan bruke spesielt på de lange turene hvor vi har bedre tid til å gi forskjellig informasjon og blant annet snakker om hvordan vi lever her i Norge.

Det er fortsatt tid til god oppdatering før guidesesongen starter for fullt. Delta på medlemsmøtene!

KariLeder NGF