IGC | Inter-Nordic Guide Club

IGC arbeider for et internordisk samarbeid mellom guideforeninger og enkeltguider fra de nordiske landene, Finland, Sverige, Norge, Danmark, Island og Færøyene.

IGC 2015

IGC er en kollegial og sosial møteplass for sertifiserte guider og har i mange år samarbeidet for at utdanningen og arbeidsvilkår skal settes på dagsorden i de nordiske landene.  

Det avholdes en kongress med årsmøte hvert år. I 2015 var det i Drammen og i 2016 skal den være i Malmø. Viktige tema på kongressene er Nordenkunnskap og ulike fagtema.  

Foreninger med sertifiserte guider kan være medlem i IGC, men det er også mulig for guider som innehar sitt lands autorisasjon/sertifisering å bli enkeltmedlem.

Nettsider IGC

Relevant stoff:

                                                                      

Faktura for innmelding i IGC: