IGC | Inter-Nordic Guide Club

IGC arbeider for et internordisk samarbeid mellom guideforeninger og enkeltguider fra de nordiske landene, Finland, Sverige, Norge, Danmark, Island og Færøyene.

2015
26.05.201508:57 Norges Guideforbund

IGC er en kollegial og sosial møteplass for sertifiserte guider og har i mange år samarbeidet for at utdanningen og arbeidsvilkår skal settes på dagsorden i de nordiske landene.  

Det avholdes en kongress med årsmøte hvert år. I 2015 var det i Drammen og i 2016 skal den være i Malmø. Viktige tema på kongressene er Nordenkunnskap og ulike fagtema.  

Foreninger med sertifiserte guider kan være medlem i IGC, men det er også mulig for guider som innehar sitt lands autorisasjon/sertifisering å bli enkeltmedlem.

Nettsider IGC

Relevant stoff:

                                                                      

Faktura for innmelding i IGC: