Medlemshilsen januar 2015

Midt i en hektisk tid med forberedelser både til Årsmøtet i NGF og til årsmøter i foreningene ønsker jeg som leder i NGF å komme med en liten hilsen.

Januar 2015

Mørketiden er her og det betyr også «inne-tid», tid til å skaffe seg ny kunnskap, tid til å delta på ulike arrangement, som vi kan ha nytte av når den store guidesesongen starter. Ikke minst er det interessant å sjekke alle de lokalhistoriske bøkene og heftene som kommer rundt juletider.

I NGF har vi ingen krav til etterutdanning og oppdatering. Vi regner med at en god guide sørger for å oppdatere seg selv og deltar på medlemsmøter for på den måten hele tiden jobbe for at det guideproduktet som skal leveres vil ha kvalitet. Det er imidlertid ett område vi bør se litt nærmere på, nemlig førstehjelp.

De fleste av oss har bare hatt det på selve guidekurset for x antall år siden. Her tror jeg at vi ender opp med å anbefale at en oppdatering innen førstehjelp bør skje i løpet av en 5-års periode.

NGF er nå i et guidesamarbeid med andre organisasjoner som utdanner guider, slik som breførere, tindeveiledere, naturguider og andre som har sertifiseringsordninger i sin utdanning. Vi har dannet et guideforum som skal samarbeide blant annet overfor myndighetene og reiselivsaktørene. Det første som gjøres er at det lages oversikt over hvilke aktører som har disse sertifiseringsordningene og blant annet kan da destinasjonsselskapene bruke dette for å stille krav til nye aktører som tilbyr reiselivsprodukter.

Nye aktører. For vår type guiding så vil det også i år komme nye aktører på banen, og diskusjonen er allerede i gang. «Skal vi / kan vi guide for disse aktørene?» NGF jobber for at det skal være kvalitet på guidingen, slik at reiselivsproduktet blir best mulig og at turisten får en god opplevelse på en guidet tur. I Norge er vi i den situasjon at vi ikke klarer å dekke guidebehovet på de mest hektiske dagene flere steder i landet. Dette betyr at i løpet av en guidesesong må det suppleres med guider som ikke har godkjent kurs og eksamen.

Noen steder i landet krever formidler kontrakt med guiden for å sikre seg til disse hektiske dagene. Da er det formidleren som i tilfelle «leier ut» guiden til en konkurrent. De aller fleste guidene i NGF er freelance og tar oppdrag når de blir spurt og når de er ledige etter nærmere avtale med en eller to formidlere. Dette betyr at det er guiden selv som vurderer hvilke dager og hvilke oppdrag han/hun sier ja til. Dette gir også noen utfordringer, men med et godt samarbeide lar dette seg løse.

NGF anbefaler at den enkelte guide ikke skriver kontrakt med de nye aktørene, og vi vil i første omgang be foreningene prøve å få til en dialog med disse. Det må da forhandles om arbeidsforhold og lønn.

NGF er kjent med at noen aktører sender ukvalifiserte guider – som observatører – med på turer sammen med autoriserte guider. Denne type «opplæring» mener vi bestemt at NGF sine medlemmer ikke skal delta i.

Det er viktig at vi som guider står fritt til å velge hvem vi vil arbeide for og når vi vil arbeide så lenge vi ikke har skrevet kontrakt. Hvem som helst har lov til å guide i Norge og de nye aktørene har sine papirer som arbeidsgivere i orden. Det er noen som mener at en autorisert guide ikke skal guide for en formidler som også bruker uautoriserte guider, - at dette er illojalt i forhold til det foreningen/forbundet står for. Dette må bli opp til den enkelte guide. Vi kan ikke nekte noen å ta arbeid, så lenge det ikke er i konflikt med andre oppdragsgivere.

Til slutt: Det er fortsatt mulighet til å melde seg på til Lillehammer og også til IGC-møtet i Drammen.

Hilsen Kari