IGC julhälsning

Bästa guidekollegor, Året närmar sitt slut och snart börjar vi lugna ner oss, men innan dess tänkte jag skriva några rader om den gångna perioden från årsmötet i maj till årsslutet 2014.

IGC julhälsning 2014

Det viktigaste uppdraget för IGCs styrelse har varit uppdateringen av vårt medlemsregister. Arbetet är påbörjat och fortsätter även nästa år. Målsättningen är att vi så snart som möjligt har en komplett förteckning över alla våra medlemmar, dvs. alla som är medlemmar antingen via en förening eller enskilt. En uppdaterad medlemsförteckning underlättar väsentligt vårt arbete när vi skickar ut medlemskort, årsmärken och ger tillgång till IGCs Facebook grupp och hemsida.

http://nordicguides.org

https://www.facebook.com/inter.guideclub

Efter årsmötet på Island har styrelsen enbart använt Skype som mötesforum. Vi kan redan nu konstatera att detta har underlättat kommunikationen och sparat en hel del pengar. Under den pågående styrelseperioden kommer vi att träffas endast en gång per år och det blir i Köpenhamn i februari.

På hemsidan ser ni vilka personer som är representanter för respektive land i IGCs styrelse. Tidigare har endast egentliga ledamöter deltagit i styrelsearbetet. Tack vare Skype har vi nu kunnat ta med även alla suppleanter vilket har resulterat i flera nya aktörer och fräscha idéer i styrelsearbetet.

Jag vill tacka för alla idéer och feedback som vi har fått från våra medlemmar hittills. Epostkontakt håller vi gärna även i fortsättningen med alla medlemmar och på Facebook kan var och en också diskutera med styrelsen och andra kollegor runt om i Norden. På Facebook finns nu en sida, en profil och en grupp, men vi har börjat använda gruppen som kommunikationskanal. Sidan och profilen kommer att försvinna i framtiden. År 2015 sätter vi igen nya mål för IGC och bygger en gemensam verksamhetsplan för alla medlemsländer.

Det finns olika utmaningar för varje land och därför kommer vi att fokusera mera individuellt på varje land. Vi kommer att göra vårt bästa för att bygga en effektiv, gemensam verksamhetsplan för de nästkommande åren. Ett nytt stort problem som förekommer i de Nordiska länderna är kopiering. Det finns flera aktörer ute på fältet som redan i dag utnyttjar de auktoriserade guidernas arbete och underlag i sitt eget arbete. I framtiden är det otroligt viktigt att vi i snabbt tempo försöker hitta lösningar för detta växande problem.

Men vi skall inte glömma att just nu är det dags att varva ner, stressa av och påbörja de sista förberedelserna för de härliga och stämningsfulla juldagarna med nära och kära.

God Jul och Gott Nytt År! Eija-Sinikka Juho