NGF landsmøte utsatt til september

NGF landsmøte 16-18.sep.2022

NGF landsmøte 2022

NGFs neste landsmøte var opprinnelig annonsert til 1-3. april 2022 i Oslo, men:

Smittesituasjonen er fortsatt usikker, og helsemyndighetene advarer mot at samfunnet skal
åpnes for raskt. Pandemien er ikke over og det advares mot nye bølger med smitte. I Oslo er
det fortsatt usikkerhet knyttet til avvikling av arrangementer og antall deltakere på møte.

På denne bakgrunn er det besluttet at landsmøte og årsmøte legges i Oslo 16 – 18 september 2022.