4 juni | Årsmøte 2020, nettarrangement

Pga omstendighetene vil årsmøtet bli gjennomført digitalt og vi trenger din påmelding. Her kan du laste ned innkalling, revidert dagsorden, årsberetning, revisorgodkjent regnskap, budsjett og forslag til arbeidsprogram.

Årsmøte 2020

Kjære medlem

Pga omstendighetene innkaller vi til digitalt årsmøte - og vi trenger din påmelding.
         

Tidspunkt: Torsdag 4. juni 2020 kl. 17:00–19:00. Møterom åpnes kl. 16:30. 
Påmeldingsfrist: 26. mai.

Styret besluttet å avlyse landsmøte/ årsmøtet som skulle avholdes i Oslo 27 - 29 mars på bakgrunn av myndighetenes bestemmelser. Dette var trist fordi vi vet at mange hadde gledet seg til å møte guidekollegaer fra hele landet. Vi skulle også behandle saker og diskutere noen viktige temaer.  

Lenke til møterommet blir tilsendt medlemmene i forkant av møtet.

Her kan du laste ned dagsorden, årsberetning, revisorgodkjent regnskap, budsjett og forslag til arbeidsprogram:

Stemmer på årsmøte 2020 kan avgis for medlemmer det er betalt kontigent for 2019

En delegat er den som er utsendt pva sin lokalforening og forvalter foreningens stemmerett. 

Et enkeltmedlem (dvs. en som ikke er medlem i lokalforening) har fullmakt til å stemme pva seg selv.

Dersom du har fått fullmakt til å stemme pva av en annen forening/enkeltmedlem, må denne fullmakten sendes inn som vedlegg i dette skjemaet, evt. pr. e-post styret@norgesguideforbund.no