Nasjonale turistveger

Hilde har i dag hatt besøk av Trine Kanter Zerwekh, seniorrådgiver ved turistvegseksjonen i Statens Vegvesen. Trine gav en imponerende presentasjon av Nasjonale turistveger.

21.03.2019

Statens vegvesen har ansvaret for å utvikle attraksjonen Nasjonale turistveger med vegdirektøren som eier. Det daglige arbeidet er lagt til Turistvegseksjonen i Statens vegvesen som har hovedkontor på Lillehammer.

For å sikre at turistvegarbeidet holder høy kvalitet har Statens vegvesen knyttet til seg et kvalitetsråd. Kvalitetsrådet har det overordnede ansvaret og gir Turistvegseksjonen råd om faglige retningslinjer for satsningen. Kvalitetsrådet ble avviklet i 2016 og vil bli erstattes av et nytt faglig, eksternt råd.

Et arkitekturråd sikrer høy visuell kvalitet på utsiktspunkt og rasteplasser langs strekningen. I arkitekturrådet deltar en arkitekt, landskapsarkitekt og bildekunstner. Det er også engasjert en egen kunstkurator som har ansvaret for at kunstverk av internasjonal klasse blir en del av opplevelsene langs Nasjonale turistveger.

Hilde oppfordrer guider til å ta turen innom nettsidene under, her er masse informasjon om vegstrekningne og prosjektene. Trine vil ved første anledning også vise presentasjonen for Norges Guideforbund.
     

Presentasjon av alle 18 vegstrekningene: 
https://www.nasjonaleturistveger.no/no/turistvegene

    
Presentasjon av arkitektur og kunst langs veiene:

https://www.nasjonaleturistveger.no/no/om-oss/Arkitektur+og+kunst 


Nettside med gratis fotomateriell fra prosjektene:
http://foto.turistveg.no/turistveg/start/freephotos

Hilde M. Normark og Trine Kanter Zerwekh