Julehilsen 2017

Mange av våre medlemmer, inkludert oss i styret, har hatt en travel sesong og har hatt mer enn nok å gjøre.

Julehilsen 2017

Det har vært stor lokal aktivitet på utdanningssiden og flere av våre foreninger har avholdt guidekurser og har dermed tatt et stort ansvar for å sørge for at gjestene som kommer til landet får et godt guidetilbud.

Det er også gledelig å registrere at mange av våre medlemmer og foreninger har begynt å tilby egne guidetilbud som faste byvandringer, holde foredrag, invitere til ulike turer osv. Dette peker fremover og er med på å utvide sesongen og arbeidsmulighetene for guidene. 
  

Styret har ved siden av å ta seg av løpende oppgaver, deltatt på eksterne møter i forskjellige deler av landet, avholdt styremøter, planlagt og arrangert en ledersamling på Gardermoen 22.- 23. 9 . På ledersamlingen var de fleste lokale foreninger representert og vi hadde besøk fra NHO Reiseliv. Mer informasjon om dette kommer i forbindelse med vårens landsmøte. 
  

Det har vært mange spørsmål knyttet til arbeidet med å få på plass en nettbasert generell del av guideutdanningen og etablering av en norsk guidepool, slik forrige landsmøte ga sin tilslutning til. Det er søkt midler til dette utviklingsarbeidet fra Innovasjon Norge, men vi er fortsatt der at vi avventer endelig avklaring på vår søknad. Denne saken kommer naturlig nok opp igjen på landsmøtet I Drammen 9. -11. mars. 

Drammen guideforening har lag et flott opplegg for oss og vi håper å se mange medlemmer på landsmøtet. 
  

Styret vil ønske hver og en av våre medlemmer, våre tillitsvalgte og lokale ildsjeler en fredelig jul og et fremgangsrikt godt nytt år.
  

Med hilsen
Styret i NGF
Kristian Bredby, Hilde M. Normark, Marianne Larsen, Cathe Farstad