Dine innspill til arbeidsplan 2016

Her kan du ytre din mening og dele dine tanker. Det er kort frist men vi håper lederne for våre lokale avdelinger kan komme med innspill i skjema under innen 25. januar.

Til lokale foreninger i NGF.

Godt nytt år ønskes dere fra oss i styret for NGF.

Vårt siste landsmøte ga sin tilslutning til at NGF skulle prioritere følgende arbeidsoppgaver:

  • Søke Innovasjon Norge om midler til å utarbeide en nettbasert generell del av guideutdanningen og etablere en nettbasert Norwegian Guidepool.
  • Styrke guidenes offisielle godkjenning og annerkjennelse gjennom et samarbeid med kommunene eller regionale myndigheter.
  • Forsøke å etablere et bredt samarbeid med andre organisasjoner innenfor guide og reiseliv.

Arbeidet innenfor disse områdene bør fortsette i tiden som står foran oss. I tillegg til dette er det fortsatt en stor oppgave å holde høy beredskap for å unngå at cruiseselskapene og guideformidlerne benytter guider uten godkjenning av NGF.

På den siste ledersamlingen i NGF besluttet vi å nedsette to arbeidsgrupper. En gruppe skulle foreta en gjennomgang av vedtektene blant annet for å legge om lands - og årsmøtefrekvensen.

Den andre gruppen skulle samarbeide om en revidert arbeidsplan/strategisk plan. Denne planen vil vi gjerne ha innspill til. Det er kort frist men vi håper lederne for våre lokale avdelinger kan besvare det vedlagte spørreskjemaet der vi har satt svarfristen til 25. 01.


Fyll ut dine innspill her: 

(skjemaet er ikke lenger aktivt)