Utdanningskontakter

Norges Guideforbund (NGF) er en interesseorganisasjon for guideforeninger i hele landet. I utdanningsrelaterte spørsmål er det utdanningskomiteen og de regionale utdanningskontaktene som kan hjelpe deg. Lurer du om guidekurs eller hvordan du kan bli medlem, ta kontakt med utdanningskontakten i din region.

Utdanningskontakter

Nord-Norge:

Mona Lisa Skipnes

Chantal Forså er tilgjengelig for kunnskapsoverføring i en overgangsperiode.
+47 971 84 027
forsaa@norgesguideforbund.no

Trøndelag:

Wenche Ødegård
+47 996 90 532
wenche@trondheimguide.no

Møre og Romsdal:

Ålesund Guideforenings utdanningskomité:

Liv. A. Welle
liv.a.welle@gmail.com
+47 997 11 254

Kari Steinsvik
steinsvik.kari@gmail.com
+47 901 94 672

Vestland:     

Inger Carter
+47 934 00 888
ingermcarter@hotmail.com

Manuela Haugland
+47 410 07 130
manuela@tregaver.no

Ellen M. Søvig er tilgjengelig for kunnskapsoverføring i en overgangsperiode.
+47 907 62 443
tsoevig@online.no   

Rogaland:

Turid Gjesdal
+47 907 79 382
turidgjesdal1@gmail.com

Agder:

Tove Gustafsson
+47 414 74 412 
tovegus@hotmail.com    

Oslo-regionen:

Kristian Bredby
+47 908 79 666
bredby@norgesguideforbund.no 

Innlandet:

Tove Hasselquist Evensen
+47 975 21 085
tove.beate.hasselquist.evensen@oppland.org