UDK kartlegging  

Takk for at du tar deg tid til å besvare spørsmålene.

Styret er kjent med tidligere praksis og retningslinjer for UDK, men over tid har det utviklet seg en del forskjeller i hvordan ordningen fungerer i de ulike regionene. For å kunne revidere ordningen må vi først få en klar oversikt. 

Denne kartleggingen vil bli brukt som hjelpemiddel til å kunne definere nye retningslinjer og krav for den framtidige utdanningsordningen og utdanningskontakter i NGF, og vil bidra til realitetsorientering om guideutdanning godkjent av NGF.

Svarene skal håndteres på en slik måte at verken forening eller utdanningskontakt vil kunne identifiseres når sammendraget legges fram.

Inntrykket vårt er at de fleste som har påtatt seg rollen som utdanningskontakt er over gjennomsnittet engasjerte, og har gjerne utdanning og jobb innen pedagogikk og kulturformidlling, i tillegg til å ha en lang fartstid som guide. Dette ønsker vi bekreftet eller avkreftet, og ønsker samtidig dine råd velkommen.

Målet er å finne konkrete fellesnevnere som vi kan støtte oss på i det videre arbeidet rundt utdanningsordningen.

Vi håper at du kan besvare denne kartleggingen så snart som mulig og senest innen 5. februar 2021.

UDK

GUIDEKURS