Medlemskap

NGFs medlemmer er lokale guider godkjent etter NGFs utdanningskrav og retningslinjer.

Medlemskap

NGF har medlemmer fra hele Norge, organisert via den lokale guideforeningern. 

Dersom du ønsker å bli medlem i NGF, må du oppfylle kravene til sertifisering.

Vi anbefaler at du tar kontakt med den regionale utdanningskontakten og melder deg inn i den lokale guideforeningen.

Dersom NGF ikke har lokalforening i din region, kan du ta kontakt via skjemaet nedenfor.