w

NGF's vedtekter

Vedtatt på NGFs Årsmøte i Trondheim 9. februar 1985. Sist endret på Årsmøtet i Drammen 10.3.2018

19.02.201807:29 Hilde Normark