Bestill ID-kort

Som medlem i Norges Guideforbund kan du bestille ID-kort som viser at du er sertifisert guide.
NGFs ID-kort gir gratis inngang ved utvalgte museer. 

Bestilling av ID-kort

ID-kort utstedt av NGF er forbeholdt forbundets medlemmer.

NGFs medlemmer er organisert i lokale guideforeninger, og det er styret i hver forening som bestiller pva av foreningens medlemmer.

Fast bestillingsdato for ID-kort er 1. mars og 1. juni.

I tillegg er det mulighet for løpende bestilling ved oppsamling av minst 10 stk. 
Dette vil si at ID-kort sendes til produksjon når vi har tilsammen 10 ordrer inne, som er minste antall for produksjon. Oppsamlingen kan ta en stund, og vi vil ikke kunne si når kortene forventes ferdigprodusert før vi faktisk har fått inn 10 henvendelser. 

ID-kortet har en gyldighetstid på 5 år.

Det er lurt å sjekke om ditt kort fortsatt er gyldig! 

Slik bestiller foreningens ledelse ID-kort til sine medlemmer:

 1. Guideforeningen samler opp bestillinger fra egne rekker.

 2. Kortet koster 200 kr, som medlemmer betaler til sin guideforenings konto før bestillingen legges inn. Foreningen betaler for alle i samlet sum til NGF. 

 3. Guideforeningen samler inn passfoto fra hvert medlem som skal ha ID-kort.
  Bildet skal tilfredsstille kvalitetskrav til passfoto. Vi ber om at guideforeningens ledelse dobbeltsjekker bildenes kvalitet før disse sendes inn. (OBS: Guidene kan gjerne smile på bildet, men styret i lokalforeningen skal se til at resten av kravene mtp bildekvalitet er opprettholdt før innsendelsen.)
  Gjerne bruk følgende format i filnavnet: guidens.navn.jpg (Kun små bokstaver!)

 4. Guideforeningens styre sender inn bestilling for hvert medlem via NGFs bestillingsskjema, inkl. passfoto som digitalt bilde.
  Bestilles det flere kort samtidig, er det nok å fylle ut adresse i skjemaet én gang.

 5. Ferdigproduserte ID-kort sendes i samlet forsendelse til foreningen, og foreningens styre distribuerer kortene til medlemmene.