Valgskjema

Det finnes utvilsomt mange dyktige kandidater til tillitsverv i NGF, så gjerne kom med forslag! Foreslåtte kandidater skal være forespurt. Valgkomiteen skal ha forslagene mottatt innen 15. januar 2021, og helst så snart som mulig.

Forslag til kandidater: