Dersom årsmøte i 2020 ikke enda ble avholdt / ble avlyst, så sendes årsmøteprotokoll fra årsmøtet i 2019.