w

Bli medlem i NGF

NGF er en nasjonal interesseorganisasjon for lokale guideforeninger. Vårt arbeid består blant annet i å sikre kvaliteten på norske guidetjenester. NGF representerer norske guideforeninger i internasjonale fora.  

08.01.201709:15 Hilde Normark

Mål

Å beskytte alle norke guiders interesser samt å høyne statusen for guiding som en profesjon.

  • Å representere norske guideforeninger i nasjonale og internasjonale fora.
  • Å styrke den norske utdanningen av profesjonelle guider
  • Å koordinere og distribuere informasjon og erfaringer fra lokale og internasjonale organisasjoner på en uniform måte.
  • Å markedsføre Norge profesjonelt gjennom sitt medlemsskap.
  • Å beskytte og sørge for respektfull bruk av nasjonalarv og kulturelle monument.
  • Vedtekter NGF 2016

Medlemsskap
Bare personer med en godkjent NGF-eksamen eller godkjent relevant erfaring kan bli medlemmer av forbundet. I dag har forbundet ca 500 medlemmer, gjennom foreninger og enkelt medlemsskap.På steder hvor foreninger ikke eksisterer er det mulig å søke om individuelt medlemsskap.

Utdanning
NGF har utviklet en utdanningsmal og samarbeider med godkjente utdanningsinstitusjoner omden praktiske gjennomføringen av kurs. På enkelte steder arrangerer den lokale foreningen kurset. Regionale utdanningskontakter har blitt utnevnt og kan bistå i arrangement av lokale guidekurs.

google map